موسسه آی اس آی وب|«سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب شد

«سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب شد

«سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب شد

«سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران» منصوب شد

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

رئیس دانشگاه هرمزگان ابقا شد

خبرگزاری به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی علی اکبر شیخی فینی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه ه

رئیس دانشگاه میبد ابقا شد

خبرگزاری به نقل از وزارت علوم،  منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی عباس کلانتری خلیل آباد را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگا

رئیس دانشگاه بجنورد ابقا شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی احمد محقر را به مدت چهار سال در سمت ریا

رئیس دانشگاه اصفهان ابقا شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی هوشنگ طالبی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه اص

«سرپرست دانشگاه صنعتی قم» منصوب شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از وزارت علوم، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی، دکتر جلال رضایی نور را به س

رئیس دانشگاه لرستان ابقا شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی خسرو عزیزی را به مدت چهار سال در سمت ری

رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی منصوب شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، محمدبازیار را به سمت «رییس مرکز آموزش

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه ابقا شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، ابراهیم اعلمی آل آقا را به مدت چهار سال در جایگاه ریا

رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر منصوب شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از وزارت علوم، منصورغلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه با صدور حکمی، هادی معماریان خلیل آباد

سرپرست دانشگاه ملایر منصوب شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، محمد ملکی را به سمت «سرپرست دانش