موسسه آی اس آی وب|خرید کالاهای خارجی برای کلیه دستگاه‌های دولتی ممنوع شد

خرید کالاهای خارجی برای کلیه دستگاه‌های دولتی ممنوع شد

خرید کالاهای خارجی برای کلیه دستگاه‌های دولتی ممنوع شد

خرید کالاهای خارجی برای کلیه دستگاه‌های دولتی ممنوع شد

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

به زودی به ریل باثبات اقتصاد بازمی‌گردیم

مسعود کرباسیان در گفتگو با خبرنگار با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: به نظر می‌رسد برای تحقق حمایت از کالای ایرانی، باید طی سال پیش‌روی به صورت جدی به موضوع توسعه صادرت پرداخته‌ شود؛ ب