موسسه آی اس آی وب|JCR چیست؟ ایمپکت فاکتور یک مجله

JCR چیست؟ ایمپکت فاکتور یک مجله

JCR چیست؟ ایمپکت فاکتور یک مجله

JCR چیست؟ ایمپکت فاکتور یک مجله

مقاله
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

JCR چیست؟ ایمپکت فاکتور یک مجله

JCR مخفف عبارت Journal Citation Reports است. این پارامتر مربوط به ایمپکت فاکتورهای انتشار یافته توسط موسسه Thomson Reuters گفته می شود. ایمپکت فاکتور impact factor اغلب به صورت مخفف IF نش