موسسه آی اس آی وب|اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم برگزار می شود

اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم برگزار می شود

اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم برگزار می شود

اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم برگزار می شود

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

حضور در اردوهای جهادی تسهیل شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از بسیج دانشجویی، هسته توانمند سازی حرکت های جهادی همزمان با آغاز دوره جدید اردوهای جهادی نوروز و افزا