موسسه آی اس آی وب|ارائه گزارش ساماندهی آموزش عالی به ستاد نقشه جامع علمی

ارائه گزارش ساماندهی آموزش عالی به ستاد نقشه جامع علمی

ارائه گزارش ساماندهی آموزش عالی به ستاد نقشه جامع علمی

ارائه گزارش ساماندهی آموزش عالی به ستاد نقشه جامع علمی

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی می شوند

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم صبح امروز در نشست مطبوعاتی با اشاره به دهه سرآمدان آموزش عالی گفت: سومین همای

مرحله تکمیل ظرفیت آزمونها حذف می شود

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، مجتبی شریعتی نیاسر صبح امروز در نشستی مطبوعاتی برنامه های معاونت آموزشی وزارت علوم را تشریح کرد. وی با اشاره به ی�