موسسه آی اس آی وب|۴۰۰ دانشجوی ایرانی به دلیل مشکلات ارزی به داخل کشور منتقل شدند

۴۰۰ دانشجوی ایرانی به دلیل مشکلات ارزی به داخل کشور منتقل شدند

۴۰۰ دانشجوی ایرانی به دلیل مشکلات ارزی به داخل کشور منتقل شدند

۴۰۰ دانشجوی ایرانی به دلیل مشکلات ارزی به داخل کشور منتقل شدند

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاه های داخل به دلیل مشکلات ارزی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی از دانشگ