موسسه آی اس آی وب|اعزام برای فرصت های تحقیقاتی دانشجویان دکتری ادامه دارد

اعزام برای فرصت های تحقیقاتی دانشجویان دکتری ادامه دارد

اعزام برای فرصت های تحقیقاتی دانشجویان دکتری ادامه دارد

اعزام برای فرصت های تحقیقاتی دانشجویان دکتری ادامه دارد

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاه های داخل به دلیل مشکلات ارزی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی از دانشگ