موسسه آی اس آی وب|۲۹ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند

۲۹ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند

۲۹ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند

۲۹ دانشگاه ایرانی در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

۸ دانشگاه ایرانی در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا

سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام گفت: ایران با ۸ دانشگاه در رتبه بندی جهانی ۲۰۱۷ شانگهای در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت و دانشگاه تهران توانست در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر قرار گیرد.  محمدجواد دهقا�