موسسه آی اس آی وب|جرئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان مستعد اعلام شد

جرئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان مستعد اعلام شد

جرئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان مستعد اعلام شد

جرئیات تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان مستعد اعلام شد

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

نشست روسای دانشگاه ها برگزار می شود

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، نشست روسای دانشگاه های کشور با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید شهریور ماه برگزار انجام می گیرد که در این نشست موضوع اشتغال فارغ التحص

دانشگاه پیام نور منطقه ای می شود

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از دانشگاه پیام نور، محمدرضا زمانی در دیدار نوروزی با مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان سازمان مرکزی ب