موسسه آی اس آی وب|بانک مرکزی هنوز در مورد نرخ رسمی ارز دانشجویی پاسخ نداده است

بانک مرکزی هنوز در مورد نرخ رسمی ارز دانشجویی پاسخ نداده است

بانک مرکزی هنوز در مورد نرخ رسمی ارز دانشجویی پاسخ نداده است

بانک مرکزی هنوز در مورد نرخ رسمی ارز دانشجویی پاسخ نداده است

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به داخل

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار درباره آخرین وضعیت انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاه های داخل به دلیل مشکلات ارزی گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی از دانشگ