موسسه آی اس آی وب|نشست روسای دانشگاه ها برگزار می شود

نشست روسای دانشگاه ها برگزار می شود

نشست روسای دانشگاه ها برگزار می شود

نشست روسای دانشگاه ها برگزار می شود

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

نشست روسای دانشگاه ها برگزار می شود

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، نشست روسای دانشگاه های کشور با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید شهریور ماه برگزار انجام می گیرد که در این نشست موضوع اشتغال فارغ التحص

دانشگاه پیام نور منطقه ای می شود

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از دانشگاه پیام نور، محمدرضا زمانی در دیدار نوروزی با مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان سازمان مرکزی ب