موسسه آی اس آی وب|همکاری مشترک دانشگاه کاشان بایک دانشگاه آلمانی در زمینه صنایع چوب

همکاری مشترک دانشگاه کاشان بایک دانشگاه آلمانی در زمینه صنایع چوب

همکاری مشترک دانشگاه کاشان بایک دانشگاه آلمانی در زمینه صنایع چوب

همکاری مشترک دانشگاه کاشان بایک دانشگاه آلمانی در زمینه صنایع چوب

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

کنکور ۹۷ در گروه علوم تجربی برگزار شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، در گروه آزمایشی علوم تجربی تعداد ۶۴۲ هزار و ۴۵۱ داوطلب شرکت کرده اند. درهای ورود به حوزه های امتحانی رأس ساعت ۷ (هفت صبح) بسته ش

کنکور ۹۷ در گروه زبان های خارجی برگزار شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، در گروه آزمایشی زبان های خارجی تعداد ۱۴۵ هزار و ۶۲۴ داوطلب شرکت کرده اند. ۷ هزار و ۵۳۸ نفر داوطلب واقعی و ۱۳۸ هزار و ۸۶ نفر علاقمندا

کنکور سراسری ۹۷ در گروه هنر برگزار شد

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، در گروه آزمایشی هنر تعداد ۷۸ هزار و ۹۰۹ شرکت کرده اند. در این گروه ۱۲ هزار و ۲۶۰ داوطلب واقعی و تعداد ۶۶ هزار و ۶۴۹ نفر علاقمندی خود