موسسه آی اس آی وب|صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بانک ایده راه‌اندازی کرد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بانک ایده راه‌اندازی کرد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بانک ایده راه‌اندازی کرد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بانک ایده راه‌اندازی کرد

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

رئیس دانشگاه هرمزگان ابقا شد

خبرگزاری به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی علی اکبر شیخی فینی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه ه