موسسه آی اس آی وب|اعلام آمادگی وزارت علوم برای کمک به تامین کادر «آموزش و پرورش»

اعلام آمادگی وزارت علوم برای کمک به تامین کادر «آموزش و پرورش»

اعلام آمادگی وزارت علوم برای کمک به تامین کادر «آموزش و پرورش»

اعلام آمادگی وزارت علوم برای کمک به تامین کادر «آموزش و پرورش»

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

۷۸ رشته گرایش جغرافیا در سه مقطع منسوخ شد

محمدرضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار با اشاره به بازنگری و وضعیت رشته های جغرافیا در گروه گسترش و برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم گفت: در دوره های کارشناسی ۱۱ رشته گ