موسسه آی اس آی وب|دومین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی برگزار می شود

دومین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی برگزار می شود

دومین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی برگزار می شود

دومین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی برگزار می شود

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

دانشگاه پیام نور منطقه ای می شود

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، به نقل از دانشگاه پیام نور، محمدرضا زمانی در دیدار نوروزی با مدیران، اعضای هیات علمی و کارکنان سازمان مرکزی ب