موسسه آی اس آی وب|نیازمند ایجاد یک جنبش اصیل اجتماعی برای خرید کالای ایرانی هستیم

نیازمند ایجاد یک جنبش اصیل اجتماعی برای خرید کالای ایرانی هستیم

نیازمند ایجاد یک جنبش اصیل اجتماعی برای خرید کالای ایرانی هستیم

نیازمند ایجاد یک جنبش اصیل اجتماعی برای خرید کالای ایرانی هستیم

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

به زودی به ریل باثبات اقتصاد بازمی‌گردیم

مسعود کرباسیان در گفتگو با خبرنگار با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: به نظر می‌رسد برای تحقق حمایت از کالای ایرانی، باید طی سال پیش‌روی به صورت جدی به موضوع توسعه صادرت پرداخته‌ شود؛ ب