موسسه آی اس آی وب|آخرین وضعیت اجرای سند آمایش آموزش عالی در ۲ وزارتخانه

آخرین وضعیت اجرای سند آمایش آموزش عالی در ۲ وزارتخانه

آخرین وضعیت اجرای سند آمایش آموزش عالی در ۲ وزارتخانه

آخرین وضعیت اجرای سند آمایش آموزش عالی در ۲ وزارتخانه

اخبار دانشگاهی
اشتراک گذاری:

مطالب مشابه

سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی می شوند

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم صبح امروز در نشست مطبوعاتی با اشاره به دهه سرآمدان آموزش عالی گفت: سومین همای

مرحله تکمیل ظرفیت آزمونها حذف می شود

بنا به گزارش سایت چاپ مقاله isi ، مجتبی شریعتی نیاسر صبح امروز در نشستی مطبوعاتی برنامه های معاونت آموزشی وزارت علوم را تشریح کرد. وی با اشاره به ی